Σημαντική αύξηση επισκεπτών σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους το 2018

Σημαντική αύξηση επισκεπτών σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους το 2018

Το 2018 σημειώθηκε αύξηση σε σχέση με το 2017 κατά 9,8% στους επισκέπτες των μουσείων, ενώ οι αντίστοιχες εισπράξεις παρουσίασαν αύξηση κατά 12,8%. Στους αρχαιολογικούς χώρους το 2018, σε σχέση με τo 2017, παρατηρήθηκε αύξηση των επισκεπτών κατά 13,8%, ενώ οι αντίστοιχες εισπράξεις παρουσίασαν αύξηση κατά 12,5%.