Οι κατώτατοι μισθοί και τα ωφελήματα των ξενοδοχοϋπαλλήλων

Oι κατώτατοι μισθοί σε διάφορα επαγγέλματα καθώς και τα ωφελήματα που θα παρέχονται.

Συγκεκριμένα ο κατώτατος μισθός ανάλογα με τη θέση κυμαίνεται από €870 μέχρι €1070.

Αναλυτικά, για τον υπάλληλο βαλιτσών και τον βοηθό υποδοχής ο κατώτατος μισθός θα ανέρχεται στα €870.

Σύμφωνα με τη συμφωνία, από 1/1/2020, θα πρέπει να παραχωρηθεί αύξηση 1,5% 

Για τις θέσεις:

.βοηθός τραπεζοκόμος
.μαθητευόμενος κουζίνας
.μαθητευόμενος ζαχαροπλαστικής
.καμαριέρα
.υπάλληλος υποδοχής χωρίς προϋπηρεσία
ο κατώτατος μισθός κυμαίνεται από €900- €935.

Για τις θέσεις:

.υπάλληλος πισίνας
.υπάλληλος πλυντηρίου
.καθαρίστρια
.μαθητευόμενος ζαχαροπλαστικής (προϋπηρεσία πάνω από 6 μήνες)
.τραπεζοκόμος (προϋπηρεσία πάνω από 6 μήνες)
.μαθητευόμενος κουζίνας (προϋπηρεσία πάνω από 6 μήνες)
.υπάλληλο μίνιμπαρ
.υπάλληλο υποδοχής Β
οι μισθοί κυμαίνονται από €960 - €1070.

Οι εν λόγω μηνιαίοι μισθοί αφορούν εργασία 38 ώρες την εβδομάδα σε πενθήμερη βάση. Εάν οι μισθοί στο υφιστάμενο προσωπικό είναι χαμηλότεροι, θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν.

Μισθολογικές αυξήσεις

Σύμφωνα με τη συμφωνία, από 1/1/2020, θα πρέπει να παραχωρηθεί αύξηση 1,5% , από 1/1/2021 αύξηση επιπλέον 1,5% ενώ από 1/1/2022 να παραχωρηθεί αύξηση 2%.

Παράλληλα από 1/1/2022 η εργασία την Κυριακή θα πρέπει να αποζημιώνεται με 25% επιπλέον ημερομίσθιο, ενώ οι γιορτές και οι αργίες με αναλογία 1: 2,5.

Πρόσθετα, οι εργοδότες θα πρέπει να καταβάλλουν ποσοστό 1% των μισθών όλων των εργαζομένων στο Ταμείο Ευημερίας.  

H συγκεκριμένη συμφωνία θα ισχύει για τέσσερα χρόνια και έγινε καταρχήν αποδεκτή από ΠΑΣΥΞΕ, ΣΤΕΚ, ΣΕΚ και ΠΕΟ.