Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πλήρους επεξεργασίας,(πλήρους γεύματος).
και μερικής επεξεργασίας, (πρόχειρου γεύματος)