Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών (ΕΦΚΑ) για μη μισθωτούς (Ελ.επαγγελματίες , έμποροι, εταίροι κτλ)

Ως γνωστό στα έξοδα των επιχειρήσεων συμπεριλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές (ΕΦΚΑ) που καταβάλλουν οι:

Σελίδες